Kategoriat
Yleinen

KokoNaiset vertaisryhmä

Ryhmä on sinulle nainen, joka haluat muutosta elämääsi ja olet toipumassa päihteiden käytöstä.

Luottamuksellisessa vertaisryhmässä keskitytään erityisesti naiseuden teemoihin, jotka lisäävät hyvinvointia ja omia voimavaroja toipumisessa. Itsensä hyväksyminen ja vertaistuki ovat usein tärkeitä askeleita toipumisen polulla. Samanaikaisesti vertaistuki voi antaa peilipintaa siihen, että ei ole yksin omien kokemustensa kanssa. Toipumisen edetessä pitää tutustua itseensä uudelleen ja opetella sitä ihan tavallista, päihteetöntä elämää.

Ryhmä on ammattilais-vertaistyöpari ohjattu, jossa jokaisessa tapaamisessa on oma teemansa. Ryhmässä pohditaan teemoja yhdessä keskustellen ja erilaisia harjoituksia hyödyntäen.

KokoNaiset-vertaisryhmä kokoontuu Olkkarilla (Kauppaneliö 2) tiistaisin 6.9.2022–11.10.2022 klo.12–14. Ryhmään ilmoittautuneet haastatellaan ja samalla kartoitetaan toiveita sekä odotuksia ennen ryhmän alkua.

Ohjaajina ovat riippuvuusklinikan sosiaaliohjaaja Leena Kukila ja kokemusasiantuntija Lotta Katila.

Voit kysyä lisätietoja ja ilmoittautua ryhmään 1.8.2022 alkaen Leena Kukila 044-4700 225, leena.kukila@seinajoki.fi. Haastattelut vkolla 34.