Yhteistyökumppanit

Toimintaamme tukee Seinäjoen kaupunki, jolta olemme vuosittain saaneet toiminta-avustusta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kautta on palkattu yksi työntekijä (kokemuskoordinaattori).

Seinäjoen kaupungin logo
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin logo


Olemme Mielenterveyden Keskusliiton (MTKL) jäsen. MTKL on vuonna 1971 perustettu valtakunnallinen kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, joka valvoo ja ajaa mielenterveyskuntoutujien sekä heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluita. Toiminnan punaisena lankana on vapaaehtoisuus, tasavertaisuus ja vertaistuki. MTKL:n visio vuonna 2020: jokainen meistä on oikeutettu mielen hyvinvointiin. Tämä sopii hyvin myös Olkkarin toiminnan lähtökohtiin. Lisää tietoa mielenterveydestä: (mtkl.fi/)

MTKL:n logo


Teemme yhteistyötä monien eri järjestöjen kanssa. Yksi niistä on Seinäjoen järjestötalo, jonka jäsenenä olemme. (Yhteisöjen yhdistys ry). Heidän kanssaan toteutamme yhteistyössä erilaisia koulutuksia ja tapahtumia. Lisätietoja heidän toiminnastaan: https: //www.jtalo.fi/

Järjestötalon logo


Olemme mukana Kokemustoimintaverkoston Etelä-Pohjanmaan alueellisessa ohjausryhmässä. Kokemustoimintaverkosto on levittäytynyt ympäri Suomea. Alueellisia ohjausryhmiä toimii 18:sta eri alueilla Suomessa. Ohjausryhmässä ovat edustettuina järjestöt, kokemusasiantuntijat, kokemuskouluttajat, koulutusyhteistyökumppanit sekä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten edustajat. Ohjausryhmä kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa. Tässä linkki kokemustoimintaverkoston sivuille: (kokemuskoulutus.fi/)Kuulumme Hyvinvointialan liittoon, jonka tehtävänä on edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa kysymyksissä.Teemme yhteistyötä eri oppilaitosten, kuten Seinäjoen Sedun ja ammattikorkeakoulu SeAMK:n kanssa. Tarjoamme työharjoittelupaikkoja lähihoitaja ja sosionomi opiskelijoille. Olkkarissa on myös mahdollisuus työkokeiluun. Kysy lisää toiminnanjohtajalta.