Yhteistyökumppanit

Toimintaamme tukee Seinäjoen kaupunki, jolta olemme vuosittain saaneet toiminta-avustusta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kautta on palkattu yksi työntekijä (kokemuskoordinaattori).

Seinäjoen kaupungin logo
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin logo


Olemme Mielenterveyden Keskusliiton (MTKL) jäsen. MTKL on vuonna 1971 perustettu valtakunnallinen kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, joka valvoo ja ajaa mielenterveyskuntoutujien sekä heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluita. Toiminnan punaisena lankana on vapaaehtoisuus, tasavertaisuus ja vertaistuki. MTKL:n visio vuonna 2020: jokainen meistä on oikeutettu mielen hyvinvointiin. Tämä sopii hyvin myös Olkkarin toiminnan lähtökohtiin. Lisää tietoa mielenterveydestä: (mtkl.fi/)

MTKL:n logo


Teemme yhteistyötä monien eri järjestöjen kanssa. Yksi niistä on Seinäjoen järjestötalo, jonka jäsenenä olemme. (Yhteisöjen yhdistys ry). Heidän kanssaan toteutamme yhteistyössä erilaisia koulutuksia ja tapahtumia. Lisätietoja heidän toiminnastaan: https: //www.jtalo.fi/

Järjestötalon logo


Olemme mukana Kokemustoimintaverkoston Etelä-Pohjanmaan alueellisessa ohjausryhmässä. Kokemustoimintaverkosto on levittäytynyt ympäri Suomea. Alueellisia ohjausryhmiä toimii 18:sta eri alueilla Suomessa. Ohjausryhmässä ovat edustettuina järjestöt, kokemusasiantuntijat, kokemuskouluttajat, koulutusyhteistyökumppanit sekä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten edustajat. Ohjausryhmä kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa. Tässä linkki kokemustoimintaverkoston sivuille: (kokemuskoulutus.fi/)

Kokemustoimintaverkoston logo


Kuulumme Hyvinvointialan liittoon, jonka tehtävänä on edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa kysymyksissä.

Hyvinvointialan liiton logo


Teemme yhteistyötä eri oppilaitosten, kuten Seinäjoen Sedun ja ammattikorkeakoulu SeAMK:n kanssa. Tarjoamme työharjoittelupaikkoja lähihoitaja ja sosionomi opiskelijoille. Olkkarissa on myös mahdollisuus työkokeiluun. Kysy lisää toiminnanjohtajalta.

Sedun logo
SeAMK:in logo