Hankkeet

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena –hanke 2017 – 2022

Olemme yhteistyökumppanina mukana STEAN:n rahoittamassa Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena –hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on sosioemotionaalisten taitojen kehittäminen rakentavan vuorovaikutuksen menetelmää hyödyntäen mielenterveyden haasteita kohtaavien keskuudessa. Rakentavan vuorovaikutuksen menetelmän omaksumisen myötä henkilön sosioemotionaalinen kompetenssi kasvaa ja hyvinvointi lisääntyy. Hanke on kolmevuotinen. Kuntoutussäätiö tutkii hankkeen tuloksia, joten hanke on uraan uurtava vuorovaikutustaitojen kehittämisessä mielenterveyskuntoutujien keskuudessa, sillä keskiössä on tarvelähtöisyys: tarpeiden ymmärtäminen ja tyydyttäminen johtaa nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen, vuorovaikutussuhteiden paranemiseen sekä koetun hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Tästä linkistä lisää tietoa RVMT -hankeesta