Kokemusasiantuntija

Meillä kokoontuvat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kouluttamat kokemusasiantuntijat. Tällä hetkellä vuoden kestävän koulutuksen on käynyt reilut 120 ihmistä, jotka toimivat Etelä-Pohjanmaan alueella.

Haluamme mahdollistaa kokemustiedon ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen kaikessa toiminnassamme. Järjestämme avoimia luentoja eri sairauksista ja mielenterveysongelmista, jotta voimme hälventää sairauksista johtuvia stigmoja. Tällä tarkoitetaan ei-toivottua leimautumista, joka aiheuttaa häpeää, kärsimystä ja itsearvostuksen vähenemistä. Taustalla voi olla tiedon puutteesta oleva tietämättömyys. Aika ajoin kokemusasiantuntijat päivystävät myös Olkkarissa. Heidän kanssaan on mahdollista käydä keskusteluja ja kysellä heidän kokemuksistaan eri sairauksista.

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyttä henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai/ja päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisen tai läheisenä. Kokemusasiantuntija voi toimia palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toiminnan arvioinnissa, vertaistoimijana tai kokemuskouluttajana.

Kokemusasiantuntijat osallistuvat aktiivisesti yhdistyksen toimintaan päivittäiskävijöinä, vapaaehtoistyöntekijöinä ja kokemusasiantuntijatehtävissä. He edustavat yhdistystä messuilla, seminaareissa ja asiakasraadeissa. Heillä on myös aktiivinen työpanos retkien ja tapahtumien järjestelyissä.

Kokemusasiantuntijat järjestävät tapaamisia, joihin ovat tervetulleita myös kokemusasiantuntijaopiskelijat. Tapaamisten tarkoituksena on vertaisuuden ja yhteisöllisyyden kokeminen, kokemusten vaihto eri kokemusasiantuntijatehtävistä sekä myös yhdistyksen ajankohtaisista asioista tiedottaminen. Palautteissa tapaamisilla on todettu olevan virkistävä, voimaannuttava, motivoiva ja eheyttävä vaikutus.

Tästä linkistä voit tilata kokemusasiantuntijan tapahtumaasi tai voit ottaa yhteyttä kokemuskoordinaattoriimme Merjaan.

Kokemusasiantuntijaraati:

Kokemusasiantuntijaraati kommentoi ja arvioi mielenterveystyöhön ja psykiatrisiin palveluihin liittyviä teemoja Etelä-Pohjanmaan Sote-hankkeessa. Raadin kautta vahvistetaan palvelujen käyttäjien- ja kokemusasiantuntijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia psykiatrisen hoidon ja toimintakäytäntöjen kehittämisessä. Raadissa työskentelee 15 kokemusasiantuntijaa, joiden erilaiset kokemustaustat antavat monipuolisen ja laajan näkökulman erilaisten ongelmien ratkaisemiseen. Raadin toiminnasta vastaa projektityöntekijä ja yhdistyksemme puheenjohtaja Mikko Ketola.

Kokemusasiantuntijakoulutus:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) kouluttaa kokemusasiantuntijoita. Hakuajat vuoden kestäviin kokemusasiantuntijakoulutuksiin löytyvät EPSHP:n sivuilta.

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EPSHP:n sivujen kautta. Kuntoutujille ja läheisille on omat hakulomakkeensa.
Kokemusasiantuntijakoulutus koostuu pääasiassa luennoista, jotka suoritetaan Voimaa arkeen – kurssitoiminnan kautta sekä ryhmätapaamisista.

Lue lisää koulutuksesta osoitteesta epshp.fi/voimaa -sivuilta.

Voimaa arkeen- ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin logot