Tietoa yhdistyksestä

Toiminnan taustaa

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Pohjanmaan -hanke vuonna 2010 käynnisti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä omaisten kouluttamisen kokemusasiantuntijoiksi, jolloin kokemusasiantuntijoita otettiin ammattilaisten rinnalle eri ryhmiin ja ammattilaisille järjestettäviin koulutuksiin. Kun koulutettuja kokemusasiantuntijoita alkoi valmistua, tarvittiin yhteinen toiminta- ja tapaamispaikka. Pohjanmaan -hankkeen loppuessa haluttiin toiminnalle jatkoa, jolloin toteutettiin matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Sopiva tila löytyi vanhasta Seurahuoneesta Seinäjoen keskustasta. Olkkari avasi virallisesti ovet huhtikuussa 2012. Toiminnan vakiinnuttamiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi Etelä-Pohjanmaan vastuualuejohtaja Antero Lassila ehdotti yhdistyksen perustamista.
Kokemus- ja vertaistoimijat ry – Olkkari perustettiin huhtikuussa 2013. Vuonna 2014 oli epävarmuutta toiminnan jatkumisesta, mutta lopulta Seinäjoen kaupunki ja silloinen RAY lupautuivat tukemaan toimintaamme. Tämän johdosta Olkkari pystyi muuttamaan suurempiin tiloihin Kauppakatu 6:teen. 22.4.2014 vietettiin uuden Olkkarin avajaisia, joihin osallistui Olkkarin kummi Paula Risikko ja muita toiminnan alullepanijoita. Näitä olivat Pohjanmaan -hankkeen projektikoordinaattori Minna Laitila ja psykiatrian toimialajohtaja Antero Lassila. Tilat Kauppakatu 6:ssa remontointiin vapaaehtoisvoimin ja toiminta lähti hyvin käyntiin. Saimme toimia Kauppakadun tiloissa vuoden 2017 loppuun asti, mutta jouduimme muuttamaan uusiin tiloihin tilan purkamisen vuoksi. Lähtökohtaisesti etsimme tiloja keskustan läheisyydestä, mutta emme löytäneet sopivia, joten muutto Pohjaan oli paras mahdollinen vaihtoehto.

Vuoden 2017 toiminta sai vakiintuneen aseman matalankynnyksen kohtaamispaikkana Seinäjoella, kun STEA:n (entinen RAY) projektiavustus (C) muuttui AK-avustukseksi. Tämä osaltaan kertoo sen, että vuosien työ on tuottanut tulosta ja toimintaan kannattaa panostaa. Suurimpina vahvuuksia yhdistyksen toiminnassa on yhteistyökumppanien tuki, joilta olemme saaneet taloudellista tukea ja työvoimaa. Seinäjoen kaupunki tukee toimintaamme 17 000e/vuosi. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tukee toimintaamme työntekijäresurssina.  Tätä kokemuskoordinaattorin tehtävää hoitaa kokopäiväinen työntekijä. STEAN:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) avustus on 130 200e.

Yhdistyksen tarkoitus

Kokemus ja vertaistoimijat ry:n tarkoituksena on edistää mielen hyvinvointia ja tukea päihteettömän elämän mahdollisuuksia. Yhdistys toimii matalan kynnyksen periaatteella, jossa arvoina ovat tasa-arvoisuus, leimaamattomuus, asiakaslähtöisyys ja kuulluksi tuleminen. Yhdistys haluaa tukea vertaisuutta mahdollistaen vertaisryhmien syntymisen sekä ylläpitää koulutettujen kokemusasiantuntijoiden työskentelyä kentällä. Yhdistys haluaa myös vahvistaa yhteiskunnan palveluissa käyttäjien asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä lisätä ymmärrystä erityisryhmiä kohtaan ja vähentää leimaamista. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä yli 100 jäsentä.