Kohtaamispaikka

Olkkarin toiminnan kulmakivenä ja kaiken toimintamme lähtökohtana pidämme vertaisuuden kokemista ja sen esillä pitämistä. Vertaistuki voidaan määritellä omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne. Yhteiset kokemukset voivat lisätä keskinäistä ymmärrystä.

Arvostamme aitoa ja rakentavaa kohtaamista, jossa ihminen otetaan vastaan ihmisenä elämäntilanteestaan, iästä, sairaudestaan, sukupuolesta tai muusta seikasta riippumatta. Kun ihminen tulee nähdyksi, kuulluksi ja huomioiduksi sekä saa hyväksyntää, voi hän voimaantua ja päästä elämässään eteenpäin.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!
Ota rohkeasti yhteyttä, älä jää yksin.