Olkkarin toiminta tutuksi

Kohtaamispaikka

Olkkarin olohuone, kohtaamispaikka.

Olkkarin toiminnan kulmakivenä ja kaiken toimintamme lähtökohtana pidämme vertaisuuden kokemista ja sen esillä pitämistä. Vertaistuki voidaan määritellä omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne. Yhteiset kokemukset voivat lisätä keskinäistä ymmärrystä.

Arvostamme aitoa ja rakentavaa kohtaamista, jossa ihminen otetaan vastaan ihmisenä elämäntilanteestaan, iästä, sairaudestaan, sukupuolesta tai muusta seikasta riippumatta. Kun ihminen tulee nähdyksi, kuulluksi ja huomioiduksi sekä saa hyväksyntää, voi hän voimaantua ja päästä elämässään eteenpäin.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Tutustuminen Olkkariin

Toivotamme tervetulleiksi kaikki uudet kävijät Olkkarin aukioloaikana! Esittelemme toimintaamme myös opiskelijoille, ryhmille ja muille toiminnastamme kiinnostuneille.

Ota yhteyttä vastaavaan ohjaajaan, niin voimme sopia teille sopivan tutustumisajan. Voit myös tilata esitteitä toiminnastamme tiedottajaltamme. Tervetuloa!

Meille tärkeät teemat

Meille tärkeitä teemoja ovat osallisuus, kokemusasiantuntijuus, vertaisuus ja vapaaehtoisuus!

Tasa-arvo kaikkien kävijöiden kesken – ei ammattimaista hierarkiaa – pyritään leimaamattomuuteen

Vaikka puhumme kävijä- tai asiakaslähtöisyydestä yleisen termin mukaan, Olkkarissa ei ketään kutsuta asiakkaiksi vaan Olkkarissa kävijöiksi, Olkkarilaisiksi, aktiiveiksi tai kokemusasiantuntijoiksi. Olkkarissa ei kysytä diagnooseja tai millaisilla motiiveilla/taustoista joku tulee Olkkariin. Korostamme sen sijaan tasavertaisuutta kaikkien ihmisten kesken. Haluamme tarjota foorumin toimia mielen hyvinvoinnin ja päihdeasioiden hyväksi – vaikuttaa – osallistua – löytää yhteyttä toisiin.

Olkkarissa pyritään pois ”ammattilainen auttaja – autettava” ajatuksesta. Jokainen on yhteisvastuullinen toimija ja oman elämänsä paras edistäjä. Jokaisen oman autonomian kunnioitus nostaa itsearvostusta ja edistää hyvinvointia. Myös työntekijää tulee kunnioittaa Olkkarin arvojen mukaisesti. Työntekijöitä ei saa kuormittaa eikä esittää heille vaatimuksia.

Pyrimme kunnioittamaan kävijöiden omia voimavaroja ja välttämään vaatimuksia ja suorituspaineita.

Olet tervetullut kohtaamispaikkaan silloin, kun sinulle sopii! Voit osallistua halusi mukaan toimintaan ja vertaisryhmään. Ne eivät edellytä pitkäaikaista sitoutumista. Sitoutumattomuus ei tarkoita kuitenkaan vastuuttomuutta. Jos olet luvannut järjestää ja tehdä jotakin, teethän asian alusta loppuun asti. Mikäli sinulle tulee este tai voimasi uupuvat, vastuusi on ilmoittaa asiasta ja järjestää joku muu tilallesi.

Voit myös perustaa oman ryhmän omien voimavarojesi mukaan. Me koulutamme sinut tehtävään ja saat tukea ja rohkaisua päivystäjiltämme ja muilta vapaaehtoisilta.