Meille tärkeät teemat

Meille tärkeitä teemoja ovat osallisuus, kokemusasiantuntijuus, vertaisuus ja vapaaehtoisuus!

Tasa-arvo kaikkien kävijöiden kesken – ei ammattimaista hierarkiaa – pyritään leimaamattomuuteen

Vaikka puhumme kävijä- tai asiakaslähtöisyydestä yleisen termin mukaan, Olkkarissa ei ketään kutsuta asiakkaiksi vaan Olkkarissa kävijöiksi, Olkkarilaisiksi, aktiiveiksi tai kokemusasiantuntijoiksi. Olkkarissa ei kysytä diagnooseja tai millaisilla motiiveilla/taustoista joku tulee Olkkariin. Korostamme sen sijaan tasavertaisuutta kaikkien ihmisten kesken. Haluamme tarjota foorumin toimia mielen hyvinvoinnin ja päihdeasioiden hyväksi – vaikuttaa – osallistua – löytää yhteyttä toisiin.

Olkkarissa pyritään pois ”ammattilainen auttaja – autettava” ajatuksesta. Jokainen on yhteisvastuullinen toimija ja oman elämänsä paras edistäjä. Jokaisen oman autonomian kunnioitus nostaa itsearvostusta ja edistää hyvinvointia. Myös työntekijää tulee kunnioittaa Olkkarin arvojen mukaisesti. Olkkarin työntekijöistä suurin osa on kokemusasiantuntijoita, jotka lähestyvät kävijöitä vertaisuuden kautta. Työntekijöitä ei saa kuormittaa eikä esittää heille vaatimuksia.

Pyrimme kunnioittamaan kävijöiden omia voimavaroja ja välttämään vaatimuksia ja suorituspaineita.

Olet tervetullut kohtaamispaikkaan silloin, kun sinulle sopii! Voit osallistua halusi mukaan toimintaan ja vertaisryhmään. Ne eivät edellytä pitkäaikaista sitoutumista. Sitoutumattomuus ei tarkoita kuitenkaan vastuuttomuutta. Jos olet luvannut järjestää ja tehdä jotakin, teethän asian alusta loppuun asti. Mikäli sinulle tulee este tai voimasi uupuvat, vastuusi on ilmoittaa asiasta ja järjestää joku muu tilallesi.

Voit myös perustaa oman ryhmän omien voimavarojesi mukaan. Me koulutamme sinut tehtävään ja saat tukea ja rohkaisua päivystäjiltämme ja muilta vapaaehtoisilta.