Historia

Miten Olkkarin toiminta sai alkunsa?

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Pohjanmaa-hanke käynnisti vuonna 2010 mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä omaisten kouluttamisen kokemusasiantuntijoiksi. Malli otettiin Tampereen Muotiala ry:stä ja kouluttajaksi kutsuttiin kokemusasiantuntijuuden valtakunnallinen asiantuntija sosiaalipsykologi Petri Karoskoski Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta.

Kokemusasiantuntijoita alettiin ottaa saman tien mukaan työskentelyyn yhdessä ammattilaisten rinnalle mm. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian ryhmätoimintojen ohjaajiksi ja Pohjanmaa-hankkeen ammattilaisille järjestettäviin erilaisiin koulutuskokonaisuuksiin. Tämän takana toimivat vahvasti psykiatrian toiminta-aluejohtaja Antero Lassila ja Pohjanmaa-hankkeen projektipäällikkö Minna Laitila. Kokemusasiantuntijat toivotettiin tervetulleeksi myös eri kunnissa palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. He alkoivat osallistua tiedottamiseen yleisötilaisuuksissa, ammattilaisten kehittämistyöryhmiin ja opettamiseen oppilaitoksissa oman kokemustietonsa pohjalta. Kokemusasiantuntijoista saatu palaute oli jatku-vasti menestyksellistä ja rohkaisevaa. Hyvien työskentelykokemuksien perusteella kokemusasiantuntijoita haluttiin lisää mukaan mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Pohjanmaa-hankkeessa työskentelevä Diana Hakasaari nimettiin kokemuskoordinaattoriksi välittämään kokemusasiantuntijoita työhön kentälle. Kun koulutettuja alkoi valmistua useampi ryhmä, tuli tarpeena esille saada yhteinen toiminta- ja tapaamispaikka kokemusasiantuntijoille. Pohjanmaa-hanke oli myös loppumassa, joten kokemusasiantuntijatoiminnan jatko oli epävarmaa. Pohjanmaa-hanke antoi kokemuskoordinaattorille vapaat kädet toteuttaa yhteisen toimintapaikan, jonne tervetulleita olisivat myös muut kävijät kuin kokemusasiantuntijat. Tärkeä oli toteuttaa paikka matalan kynnyksen periaatteella ja kävijöiden toiveiden mukaisesti. Sopiva tila löydettiin lopulta hienoksi restauroidussa vanhan Seuranhuoneen kivitalosta Seinäjoen keskustasta. Olkkari – Mielen hyvinvoinnin ja päihteettömän elämän kohtaamispaikka avasi virallisesti ovensa huhtikuussa 2012. Matalan kynnyksen toiminta herätti välittömästi mielen hyvinvoinnista ja päihteettömästä elämästä kiinnostuneen väestön. Avajaisissa vieraili n. 250 henkilöä. Loppuvuoteen 2012 mennessä kävijöitä oli noin 300 kuukaudessa.

Olkkarin toimintaa värittivät avoimet ja välittömät päivittäiset keskustelut rennosti kahvikupin äärellä. Olkkarilaiset kokivat ilman erityisjärjestelyjä syntyneitä vertaisuuden kokemuksia. Tärkeimpänä keskusteluissa esillä olivat omat voimaannuttavat, myös ikävät kokemukset elämästä ja palvelu-järjestelmästä. Iloista huumoria sisältyi myös moniin Olkkarin hetkiin!

Toiminnan vakiinnuttamiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vastuualuejohtaja Antero Lassila esitti ehdotuksen oman yhdistyksen perustamiseksi alueella. Olkkarin kokemus- ja vertaistoimijayhdistys perustettiin huhtikuussa 2013. Yhdistyksen hallitukseen valittiin sekä kokemusasiantuntijoita, että Olkkarin toiminnasta kiinnostuneita.

Olkkaritoiminnan laajetessa kokemuskoordinaattorin ohelle palkattiin syksyllä 2012 kokemusavustajaksi Soili Rannanmäki, joka otti vastuulleen kokemusasiantuntijoiden markkinoinnin ja tunnetuksi tekemisen kunnissa sekä heidän välittämisen työhön. Olkkarin vapaaehtoistoiminnan ohjaajajana ja päivystäjänä aloitti tammikuussa 2013 päihdeterapeutti Anne Hietala. Diana Hakasaari toimi edelleen vastaavana toiminnan kehittäjänä ja eteenpäinviejänä. Syksyllä 2012 alkoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kolmas kokemusasiantuntijakoulutus. Vuosina 2010–2013 EPSHP:n koulutettuja kokemusasiantuntijoita oli Etelä-Pohjanmaan alueella n. 60 henkilöä.

Vuoden 2013 aikana väki alkoi käydä kärsimättömäksi. Tuon vuoden loppuun mennessä kävijöitä oli jo yli 450 hlö:ä kuukaudessa ja pienet tilat alkoivat käydä ahtaaksi. Vertaisryhmiä ja muuta toimintaa oli vaikea toteuttaa pienessä kohtaamispaikassa Seurahuoneella. Vielä hetken kuitenkin saimme odottaa uusia tiloja.

Vuoden 2014 alussa oli vielä epävarmuutta toiminnan jatkumisesta. Lopulta Seinäjoen kaupunki ja RAY lupautuivat tukemaan toimintaamme, saimme toivomamme rahoituksen ja pääsimme käynnistämään toiminnan uusissa tiloissa Kauppakadulla.

UUDEN TOIMITILAN RAKENTAMINEN YHTEISVOIMIN

Etsimme ahkerasti vuoden alussa Olkkarille sopivaa tilaa Seinäjoen keskustasta. Sopiva tila löytyi Kauppakadun katutasosta. Vuokrasimme tilan helmikuusta lähtien ja jo tammikuun puolessa välissä saimme alkaa laittaa tiloja.

Mukana tiiviisti suunnittelussa ja tekemisessä olivat työntekijän ohjauksella hallitukseen kuuluvat kokemusasiantuntijat ja kuntoutujat sekä muut Olkkari-toiminnan aktiivit (n.20henkilöä). Toimitilat (200m2) tulivat sisältämään kohtaamispaikan olohuoneen (85m2), koulutus- ja harrastetilan (53m2), vertaisryhmähuoneen (14m2), toimistohuoneen (14m2) ja keittiön varasto- ja monistustiloineen (34m2). Aloimme hankkia olkkarilaisten kanssa lahjoituksia: huonekaluja ja remontointiin tarvitsemiamme materiaaleja. Suunnitelmanamme oli rakentaa Olkkariin erillinen koulutus- ja harrastetila, maalata seiniä ja entisöidä vanhoja huonekaluja. Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin varastoista löysimme huonekaluja. Myös muutama firma ja yksityinen tukivat toimintaamme lahjoittamalla niitä. Rakennusalan myymälät tukivat hienosti koulutustilan rakentamistamme ja saimme kaikki seinät, ovet ja maalaustarvikkeet lahjoituksena.

Käytimme tammi-, helmi- ja maaliskuun paikan suunnitteluun ja laittamiseen rauhassa. Vuokranantaja remontoi aluksi tiloihin toiveidemme mukaisen keittiön. Aktiivimme – rakennusalan ammattilainen johti vapaaehtoisena maalaus-, entisöinti- ja rakennustyötä. Materiaalit tulivat lahjoituksena. Olkkarin virallista aukeamista odottavat kaikki vanhat olkkarilaiset saivat osallistua alati myös työhön voimavarojensa mukaan. Tuona aikana Olkkariin sai tulla ovikelloa soittamalla. Useat kävivät myös vain juttelemassa, kahvilla tai tietokoneella. Kokemusasiantuntijat antoivat vertaiskeskusteluapua jo tuona aikana sitä pyytäneille tutuille kävijöille. Järjestimme rakentamisvaiheessa myös tapaamispäiviä ja illanviettoja nyyttäreiden merkeissä, että väki jaksaisi odottaa Olkkarin valmistumista. Kaiken kaikkiaan valmisteluvaiheet olivat innostavia ja voimaannuttavia osallistujilleen! Omat taidot saatiin käyttöön ja toteuttaa niitä vapaasti kannustavassa ilmapiirissä.

Olkkarissa toimiva aktiivi – naishenkilö – toteutti unelmaansa sisustajana ja nimettiin vastaavaksi, joka ohjasi muita Olkkarin sisustamisessa. Hän sai opastusta sisustusalan opettajalta Armi Ahovaaralta. Olkkarin rahit ja kaikki verhot ommeltiin yhdessä. Tavaran kuljetuksesta taksinkuljettaja-kokemusasiantuntijamme. Olkkarin toimitilojen asennus- ja korjaustöistä, keittiösuunnittelusta sekä hankinnoista vastasi toinen kokemusasiantuntija-mieshenkilö. Virkistystoimintaa, facebook-sivuja ja yhteistyöideoita toteutti kokemusasiantuntija- retkeilyvastaavamme.

Saimme vanhoista huonekaluista kuin uusia entisöimällä ne sisustussuunnittelijan neuvojen mukaan. Seinät saivat hieno värin ja koulutustila valmistui viihtyisäksi ja käytännölliseksi. Kaikki teimme kokemus- ja vertaistoimijoina yhdessä. Keittiö järjestettiin toimivaksi ja todettiin erilaisten juhlien aikana mainioksi. Vertaisryhmätilassa aloitettiin toiminnan suunnittelu aktiivikokouksissa. Ja toimistoonkin saimme mahtumaan sopivasti kaksi työntekijää. Olkkaria oli rakentamassa aktiivisesti lisäksi muutkin hallituksen kokemus- ja vertaistoimijat. Rentoutushetkiäkään ei unohdettu. Välillä joku jopa nukahti kesken mukavan puurtamisen. Muitakin kokemus- ja vertaistoimija-aktiiveja oli työssä mukana. Valmiina tavarankuljetukseen ja rakentamistyöhön oli alati joku kokemusasiantuntija. Toiset auttoivat järjestelyissä ja siivouksessa tai seinien maalaustyössä.

31.3.2014. Aukaisimme ovet kaikille uusille kävijöille.

22.4.2014. Avoimien ovien avajaisjuhla. Tarjolla oli musiikkiesityksiä, Olkkarin ja kokemusasiantuntijuuden esittelyä.

28.4.2014. Uuden Olkkarin kutsuvierasjuhla. Mukana apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, psykiatrian toimialajohtaja Antero Lassila ja terveyden edistämisen yksikön ylilääkäri Matti Rekiaro. Olkkarin ja kokemusasiantuntijuuden esittelyä ammattilaisille.