Hankkeet

Paikka Auki Nuorelle –hanke 2017 – 2019

Kokemus- ja vertaistoimijat ry saa STEA:lta avustusta Olkkarin toimintaan. Saamme avustusta myös Paikka Auki Nuorelle –hankkeelle (2017 –2019) mikä on alle 29-vuotiaalle tarkoitettu työllistymistä edistävä hanke. Avustuksia myönnetään sellaisten nuorten palkkaamiseen, joilla ei entuudestaan juuri ole työkokemusta. Ohjelma rahoittaa järjestöjä palkkaamaan nuoria ja seuraa tavoitteiden toteutumista. Ohjelma kantaa nuorta vielä työllistymisjakson jälkeenkin, sillä vuodessa oppii erilaisia työelämätaitoja ja saatu työkokemus auttaa tulevaisuuden työnhaussa. Toiminnan tavoitteena on, että nuori saa koulutuksen ja työelämävalmiudet, jonka työ yhdistyksessä edistää samalla yhdistyksen viestintämallin juurruttamisen. Paikka Auki Nuorelle –hankkeessa viestintäsihteeriksi opiskelee oppisopimuksella Mira Tiitinen.

 

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena –hanke 2017 – 2019

Olemme yhteistyökumppanina mukana STEAN:n rahoittamassa Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena –hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on sosioemotionaalisten taitojen kehittäminen rakentavan vuorovaikutuksen menetelmää hyödyntäen mielenterveyden haasteita kohtaavien keskuudessa. Rakentavan vuorovaikutuksen menetelmän omaksumisen myötä henkilön sosioemotionaalinen kompetenssi kasvaa ja hyvinvointi lisääntyy. Hanke on kolmevuotinen. Kuntoutussäätiö tutkii hankkeen tuloksia, joten hanke on uraan uurtava vuorovaikutustaitojen kehittämisessä mielenterveyskuntoutujien keskuudessa, sillä keskiössä on tarvelähtöisyys: tarpeiden ymmärtäminen ja tyydyttäminen johtaa nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen, vuorovaikutussuhteiden paranemiseen sekä koetun hyvinvoinnin lisääntymiseen.

http://www.moniaaniset.fi/rvmt-hanke/