Palkkiot

Palkkiosuositukset:

Kokemusasiantuntijamme ovat käyneet vuoden mittaisen koulutuksen. Kokemustieto on arvokasta tietoa. Omien henkilökohtaisten kokemusten jakaminen toisten käyttöön ei ole itsestäänselvyys. Kokemusasiantuntija joutuu työstämään ja käsittelemään kokemuksensa. Kokemusasiantuntija ottaa riskin leimatuksi tulemisesta tai haavoittumisesta kertoessaan tarinaansa ja selviytymisestään. Palkkio on arvostus tästä työstä, joka hyödyttää palvelujen kehittämistä ja on apu muidenkin toipumiselle. 

Kokemusasiantuntijatyö on alkanut aikanamme organisoitua laajemmin. Kouluttaudumme, verkostoidumme ja teemme säännöllistä työtä kentällä. Kokemusasiantuntijoita ei ole tarkoitus hinnoitella ulos vaan tutustuttaa tahot kokemusasiantuntijatyöhön. Sen vuoksi palkkioiden määrät on pidetty pienimuotoisina verrattuina asiantuntijoiden kouluttaja-palkkioihin yleensä. Kokemusasiantuntijoiden välittäjä neuvottelee lopullisen korvauksen, johon kuuluu aina myös matkakorvaus.

Palkkioiden määrät ovat valtakunnallisesti muotoutumassa ja erilaisia suosituksia annetaan. Tulevaisuuden suunta näyttäisi kuitenkin siltä, että kokemusasiantuntijatyön arvostus ja vaikutukset palvelujen kehittämisessä lisääntyvät. Joissakin maissa kokemusasiantuntijat palkataan oman kokemuksensa perusteella vakituiseen työsuhteeseen ammattilaisen rinnalle. Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on omalta osaltaan tehnyt avauksen asialle kokemusasiantuntijakoulutusten aloittamisen jälkeen. Psykiatrian palveluksessa on työskennellyt säännöllisessä palkkatyössä jo useampia kokemusasiantuntijoita työsuhteisina mm. projektityöntekijänä, koulutusavustajana, kokemuskoordinoinnissa, psykiatristen osastojen ryhmätoimintojen vertaisohjaajina, tukihenkilöinä, koulutustapahtumien luennoitsijoina ja ammattilaisten työryhmien jäsenenä. Myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian johtoryhmään kuuluu kaksi kokemusasiantuntijaa.

Ohessa tämän hetkiset kokemusasiantuntijoiden palkkiosuositukset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, KoKoA – valtakunnallisessa koulutettujen kokemusasiantuntijoiden yhdistyksessä sekä Reumaliiton kokemuskouluttajaverkostossa:

EPSHP – Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä käytetyt palkkiot minimissään (työskentely edellyttää työsopimusta):

Taksat ovat viitteellisiä ja koskevat kokemusasiantuntijana toimimista psykiatrian toiminta-alueella EPSHP:ssä.

Vertaisohjaajana ryhmässä psykiatrian toiminta-alueen ryhmissä (sairaala ja avohoito) toimiminen 7 € / 45 min ts. 1½ tunnin ryhmästä 14 euroa (= yksi ryhmäkerta) + matkakorvaukset.

Tukihenkilönä toimiminen määräaikainen, muutaman kerran sovittu tapaaminen 10 euroa / kerta + matkat

Kokemusasiantuntijatoiminnan esittely koulutuspäivien tauoilla 30 euroa / pvä + matkat.

Luento 2 x 45 min yht. noin 30€ + matkat (valmistelu alkaen 10 euroa ja esitys alkaen 20€´). Luento valtakunnallisessa/kansainvälisessä seminaarissa 50€ (valmistelu alkaen 50€) + matkat.      

Avohoidossa 30 euroa / kerta osallistumisesta ryhmään, mutta kyseessä on kertaluonteinen osallistuminen, jolloin tilanne on verrattavissa luentoon.

Lehtijutuista ei ole tarkkaa palkkiota määritelty. Se riippuu paljon jutun laajuudesta, vaativuudesta yms.

Asiantuntijana kuntien / kuntayhtymien / Epshp:n erilaisissa suunnittelu-, kehittämis- ja arviointityöryhmissä min. 12-25euroa / kerta + matkat. Palkkio on porrasteinen toiminnan vaativuuden ja käytetyn työajan mukaan ja voi olla useita kymmeniä euroja / kerta + matkat. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri aikoo seuraavissa kehittämistyöryhmissä tarkistaa, voidaanko palkkioita korottaa.

Kokemusasiantuntijoille maksetut palkkiot ammattikorkeakoulussa:

Oppitunnin luento 45min. 25–30€

Jos kokemusasiantuntija omaa seuraavat koulutuspohjat, ammattikorkea maksaa enemmän,

esim. AMK koulutus 50€, ylimmän korkeakoulututkinnon 50€, tohtori 60€

 

KoKoA – koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n hallituksen antamat suositukset:

  Ryhmänohjaaminen 100 euroa / 6 tuntia tai 20 euroa /tunti + matkakulut
  Luento (30–45 min) tai paneeliin osallistuminen 100 euroa / kerta + matkakulut
  Kokouspalkkio (2-3 tuntia) 50 euroa + matkakulut
♦  Edustaminen messuilla, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa 80 euroa / 6 tuntia (40 euroa / 3 tuntia) + matkakulut

KoKoa viestittää lisäksi : ”Muistutamme että palkkiot sovitaan aina tapauskohtaisesti kokemusasiantuntijan ja toimeksiantajan välillä ja että nämä summat ovat vain suosituksia. Kokemusasiantuntijalle maksettavan palkkion tulisi vastata muiden asiantuntijoiden palkkioita ja korreloida tehtävän vaativuuden kanssa.”

—————————————————————————————

Kuulumme Olkkarin kokemus- ja vertaistoimijayhdistyksenä kokemuskouluttajaverkoston Etelä-Pohjanmaan ohjausryhmään. Ohjausryhmien valtakunnallista toimintaa koordinoi Reumaliitto (kokemuskoulutus.fi), jonka alaisuuteen kuuluu useita kokemuskouluttajuutta edistäviä alueellisia ohjausryhmiä Suomessa. Kokemuskouluttaja-verkoston palkkiosuosituksista tietoa:

Kokemuskouluttajaverkoston linjaus palkkioiden osalta on hyvin väljä, koska näkemyksiä on laidasta laitaan, eikä kovin tiukkaa linjaa ole ollut mahdollista ottaa suuntaan tai toiseen. Lähtökohtana on, että kokemuskouluttajalle ei saa syntyä kustannuksia koskaan, kun hän osallistuu johonkin. Useimmiten sopivana palkkiona keikoista on pidetty n. 50 euroa. Palkkion määrä on ollut useimmiten 20 – 40 euroa.

Kokemuskouluttajapankin etusivulla tilaajille kerrotaan korvauksista näin: http://www.kokemuskoulutus.fi/kokemuskouluttajapankki/