Oletko kiinnostunut kokemusasiantuntijakoulutuksesta?

Oletko kiinnostunut kokemusasiantuntijakoulutuksesta?

Nyt Olkkarilta löytyy sekä kuntoutujan, että omaisen hakemus kokemusasiantuntijakoulutukseen.
Hakuaika päättyy 3.11.2017 klo 14. Hakemukset toimitetaan allekirjoittaneelle lomakkeessa olevaan osoitteeseen määräaikaan mennessä. ( Frami C, Psykoterapiapoliklinikka, Susanna Hotakainen, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki)
Vuoden 2018 koulutukseen otetaan 14 opiskelijaa.

Oletko kiinnostunut toimimaan kokemusasiantuntijana mielenterveys- ja päihdetyössä?
Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyttä henkilöä, jolla on
omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä
toipuneena tai palveluita käyttäneenä tai omaisena tai läheisenä.
Kokemusasiantuntija toimii palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa tai
vertaistoimijana tai kokemuskouluttajana. Vertaistoimijana voi olla henkilö, joka omaan
kokemusasiantuntijakoulutukseen nojaten toimii palvelujärjestelmässä asiakkaan pitkäaikaisen hoidon
tukena tai vertaisryhmissä tai vertaistukihenkilönä.

Kokemusasiantuntija-koulutukseen liittyvät kurssit alkavat tammikuussa
2018. Koko kokemusasiantuntija-pätevyyden suorittaminen kestää noin vuoden.

Kurssit ovat pääosin ilmaisia. Mikäli kurssilla on esim. materiaalimaksu, se on mainittu erikseen.
Matkakustannuksia emme voi korvata, tukea niihin voi tiedustella oman kotikunnan sosiaalitoimesta.

Lisätietoja: Susanna Hotakainen puh. 050 474 0003 susanna.hotakainen@epshp.fi
Koulutusavustaja/kokemusasiantuntija puh. 050 474 2963 koulutusavustaja@epshp.fi