Näkökulmana potilaan ja läheisen osallisuus – seminaari

Osana Tays ERVA-alueen ”Palvelujen käyttäjän osallisuus
mielenterveyspalveluissa” -tutkimushanketta järjestetään Lahdessa,
Hämeenlinnassa, Tampereella ja Seinäjoella saman sisältöiset
iltapäiväseminaarit, joissa kerrotaan tutkimushankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksista.
 
Seminaareihin ovat tervetulleita mielenterveyspalveluita käyttävät henkilöt, kokemusasiantuntijat, läheiset, potilas- ja omaisjärjestöjen edustajat sekä mielenterveyspalveluissa työskentelevät ammattilaiset ja kaikki muut asiasta kiinnostuneet.
 
Aika ja paikka: Torstai 2.10.2017 klo 13 – 16
Seinäjoen keskussairaalan pieni luentosali, 3. krs. Hanneksenrinne 7
 
Lisätietoja: mikko.ketola@epshp.fi, tiina.rintamaki@epshp.fi, minna.laitila@epshp.fi
Ilmoittautuminen 28.9.2017 mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/1165A288C6905C19.par
www.epshp.fi/voimaa
 
Seminaari on maksuton!