Koulutukset

Kokemus- ja vertaistoimijat ry on mukana yhteistyökumppanina Rakentava vuorovaikutus mielenterveystyön tukena -hankkeessa
(2017 -2019)
yhdessä Suomen Moniääniset ry:n ja Leikkiväki ry:n kanssa  Hankkeena tavoitteena on sosioemotionaalisten taitojen kehittäminen rakentavan vuorovaikutuksen menetelmää hyödyntäen mielenterveyden haasteita kohtaavien keskuudessa.

Rakentavan vuorovaikutuksen menetelmän omaksumisen myötä henkilön sosioemotionaalinen kompetenssi kasvaa ja koettu hyvinvointi lisääntyy. Hankkeen piirissä koulutettujen Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajien (RVO) valmiudet tukea mielenterveyskuntoutujia paranevat. Rakentavan vuorovaikutuksen menetelmän avulla voidaan vaikuttaa ihmisten elämänhallintaan, itsetuntemukseen, tietoisuustaitojen ja ongelmaratkaisukyvyn kohenemiseen.

Rakentava vuorovaikutus  on kokonaisvaltainen prosessi, jossa ihminen tulee tietoiseksi omista ja muiden ihmisten tunteista ja niiden taustalla olevista tarpeista. Menetelmän avulla opetellaan rehellistä itseilmaisua ja toisen kuuntelemista empaattisesti. Nämä taidot luovat edellytyksiä mm. kehittää itsetuntemusta, rakentaa aidosti yhteys toisiin ihmisiin ja ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista.
Vuonna 2017- 2018 RVO-koulutuksessa on mukana 4 Olkkarin vapaaehtoista ja 2 Olkkarin työntekijää. Vuonna 2018 tulemme pitämään asiasta info-tilaisuuksia ja kertomaan menetelmästä lisää. Seuraamalla nettisivuja ja Facebookia saat lisätietoja asiasta.

Rakentavan vuorovaikutuksen on kehittänyt psykologian tohtori Marshall Rosenberg, joka on ollut useaan kertaan ehdokkaana Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.