Kokemusasiantuntijat

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kouluttanut kokemusasiantuntijoita v.2010 alkaen. Yksi koulutuskokonaisuus kestää vuoden, jonka aikana koulutuspäiviä on kerran viikossa. Seuraava kokemusasiantuntija-koulutusryhmä valmistuu jouluna 2016.

Kokemusasiantuntijat omaavat oman kokemuksen mielenterveys- ja/tai päihdeasioista itse tai omaisena. He kouluttautuvat käyttämään kokemustaan voimavarana palveluiden kehittämisessä, suunnittelussa ja arvioinnissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen palvelunkäyttäjien ottamisesta mukaan asioihin taloudellisten, osallistavien ja vaikuttavampien palvelujen löytämiseksi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kouluttamat kokemusasiantuntijat ovat työskennelleet koulutuksien alkamisen jälkeen n.900 eri työtehtävässä Etelä-Pohjanmaalla. Kokemusasiantuntijat saavat työstään tilaajan maksaman palkkion ja matkakorvaukset. Olkkari – toiminta on perustettu kokemusasiantuntijoiden yhteiseksi toiminta- paikaksi, joka tutustuttaa muutkin toimijat kokemustiedon pohjalta vaikuttamiseen ja osallistumiseen.

Kokemusasiantuntijat ovat toimineet mm.oppilaitosten tunneilla ja tapahtumissa, ammattilaisten kehittämistyöryhmissä ja koulutuksissa, järjestöjen tilaisuuksissa, vertaisryhmien vetäjänä ammattilaisen rinnalla tai yksin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tai sen ulkopuolella, tukihenkilöinä. Kokemusasiantuntijat on valittu koko Etelä-Pohjanmaan sairaan-hoitopiirin alueelta, joten työskentely on ulottunut myös kuntayhtymiin asti maakunnissa.

Koulutuksen sisältö vuosina 2010-2015:

Yhdessä koulutuskokonaisuudessa opiskeli 20 mielenterveys- ja päihdekuntoutujaa tai omaista, jotka valittiin yleisen hakumenettelyn ja haastattelujen perusteella Etelä-Pohjan-maan alueelta. Opintojaksot olivat: • ihmisen psyykkinen kehitys ja elämänkaari • psyykkiset häiriöt, psykiatriset sairaudet • psykoterapiat, psykoterapeuttisuus • mielenterveystyö ja psykiatrinen hoito • päihteet • pedagogiset perusvalmiudet ja vertaisryhmän ohjaus • atk-valmiudet • ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot sekä      omien materiaalien työstö • media-taidot • tunne- ja kirjallisuusryhmät • sisäinen koulutus ja suunnittelu • henkilökohtaiset ohjauskeskustelut • tilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen

Kokemusasiantuntijakoulutus antoi koulutuksen käyneille valmiudet toimia kokemusasiantuntijana, vertaistoimijana ja kokemuskouluttajana.

—————————————————————-

Kokemusasiantuntijatoiminta on vaikuttavaa, ennalta ehkäisevää toipumista ja kuntoutumista tukevaa ja edistävää. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyö saa parhaimmillaan aikaan säästöä ja lisää väestön hyvinvointia, kun asiakkaiden todelliset tarpeet ja oikein suunnatut palvelut kohtaavat.

KOKEMUSTIETO AMMATTILAISTEN TIEDON TÄYDENTÄJÄNÄ

Kokemusasiantuntijat työskentelevät:

ryhmätoimintojen ohjaajina ja vertaistoimijoina yhdessä ammattilaisten kanssa
palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa
asiantuntijana erilaisissa työryhmissä
luennoitsijoina ja opetustehtävissä oppilaitoksissa ja ammattilaisten koulutuspäivillä yleisötilaisuuksissa ja väestötyössä
tiedotustapahtumissa
työyhteisöjen toiminnan suunnittelussa
palveluiden kartoittamisessa
opinnäyte- ja tutkimustöiden kokemusasiantuntijana
kirjallisten materiaalien tuottamisessa

Tilaaja maksaa kokemusasiantuntijoille asiantuntija- ja matkakorvauksen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä kokemusasiantuntijoille järjestetään työnohjaus.