Kokemusasiantuntijat
Olkkari - toiminta on perustettu kokemusasiantuntijoiden yhteiseksi toimintapaikaksi, joka tutustuttaa muutkin toimijat kokemustiedon pohjalta
vaikuttamiseen ja osallistumiseen.

Kokemusasiatuntijat omaat oman kokemuksen mielenterveys- ja/tai päihdeasioista itse tai omaisena. Taustat ja lähtökohdat kokemusasiantuntijatoiminnalle perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan (2009- 2015), jossa asiakkaan aseman vahvistaminen ja kokemusasiantuntijoiden ottaminen mukaan palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin mahdollistavat uuden näkökulman syntymisen.

Olkkarilla kokemusasiantuntijat ovat olleet pitämässä luentoja eri sairauksista ja teemoista sekä olleet mukana Olkkarin päivystyksessä. Kokemusasiantuntijoiden kanssa on ollut mahdollista keskustella mieltä painavista asioista tai kysellä heiltä kysymyksiä liittyen heidän kokemuksiinsa, joko ryhmässä tai erikseen.

KOKEMUSTIETO AMMATTILAISTEN TIEDON TÄYDENTÄJÄNÄ

Kokemusasiantuntijat työskentelevät:

ryhmätoimintojen ohjaajina ja vertaistoimijoina yhdessä ammattilaisten kanssa
palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa
asiantuntijana erilaisissa työryhmissä
luennoitsijoina ja opetustehtävissä oppilaitoksissa ja ammattilaisten koulutuspäivillä yleisötilaisuuksissa ja väestötyössä
tiedotustapahtumissa
työyhteisöjen toiminnan suunnittelussa
palveluiden kartoittamisessa
opinnäyte- ja tutkimustöiden kokemusasiantuntijana
kirjallisten materiaalien tuottamisessa

Tilaaja maksaa kokemusasiantuntijoille asiantuntija- ja matkakorvauksen.

Voit tilata kokemusasiantuntijan EPSHP:n linkin kautta:

http://www.epshp.fi/1/ajankohtaista/voimaa_arkeen_-kurssitoiminta/tilaa_kokemusasiantuntija!

Lisätietoja antavat:
Mikko Ketola
puh. 050 474 2883
mikko.ketola@epshp.fi
tai Olkkarin kokemuskoordinaattori Merja Kallio 050 4743 633
merja.kallio@epshp.fi / kalliomerel@gmail.com

 

.