Hallituksen kehittämispäivän (3.6.) ratkaisut

Alkupäässä kesäkuuta (3.6.2019) Kokemus- ja vertaistoimijat ry:n hallitus piti kehittämispäivän, jonka painopisteenä on ollut Olkkarin ohjaajatoiminta (ent. päivystäjä) ja retki- ja tapahtumatoiminta.

Hallituksen kokouksessa 18.6.2019 hallitus päätti kehittämispäivän aikana läpikäydyistä asioista.
Alla on suora lainaus kokouksen pöytäkirjan kohdasta 29, jossa kehittämispäivää käsitellään. Tiedottaminen tästä on osa tavoitteitamme toimia läpinäkyvästi ja tasa-arvoisesti.

  1. 3.6. kehittämispäivä

Hallituksen kehittämispäivässä 3. kesäkuuta käsitellyistä asioista hallitus on päättänyt seuraavaa:

Olkkarin tarjoamat palvelut eivät aina ole riittäviä, kun on kyse vakavista terveyteen liittyvistä huolista. Mikäli missään kävijöiden ja henkilökunnan välisissä keskusteluissa herää huoli kanssakeskustelijasta, jokaisella henkilökunnan jäsenellä on oikeus ja velvollisuus ottaa yhteyttä kokemuskoordinaattori Merja Kallioon. Merjalla ja muilla Olkkarin työntekijöillä on tarpeen mukaan velvollisuus ottaa yhteyttä EPSHP:n yhteispäivystyksen psykiatriseen sairaanhoitajaan. Ensisijaisen harkinnan yhteydenotosta tekee kokemusasiantuntijakoordinaattori Merja Kallio. Mikäli kokemuskoordinaattori ei ole tavoitettavissa, harkinnan tekee asianomainen ohjaaja. Yhteydenotossa on kyse neuvojen saamisesta haastaviin tilanteisiin. Siinä ei läpikäydä kävijöiden henkilötietoja, ellei tästä ole erikseen sovittu kävijän kanssa, josta huoli on herännyt. Tällä tavoin apua tarvitsevat kävijät voivat saada hoitoonohjausta varhaisessa vaiheessa ja Olkkarin henkilökunta saa enemmän neuvoja haastaviin ja huolta herättäviin kohtaamisiin.

 

Tämänlaisen tilanteen ennaltaehkäisemiseksi muodostetaan Olkkarin sääntöjä vahvistava ja tukeva keskusteluohje haastaviin keskusteluihin. Olkkarissa käydyt keskustelut ovat ajoittain hyvin kuormittavia. Ohjeistuksella ennaltaehkäistään jokaisen olkkarilaisen uupumista, mikäli keskusteltavat asiat ovat liian raskaita tai luonteeltaan hoidollisia. Jokaisella on oikeus lopettaa keskustelu, mikäli sen kokee liian kuormittavaksi.

 

Olkkarin ulkopuolella tapahtuva toiminta, johon vaaditaan Olkkarin henkilökunnan läsnäoloa, rajataan korkeintaan kolmeen kertaan viikossa. Tämä ei koske vapaaehtoisten itsenäisesti järjestämiä tilaisuuksia tai ryhmiä.

 

Olkkarin ollessa auki, on paikalla oltava aina vähintään kolme työntekijää. Toiminnanjohtajaa ei lasketa tähän kiintiöön. Tällä tavoin vahvennetaan Olkkarin toimintaa ja kykyä reagoida haastaviin tilanteisiin. Olkkarin päätehtävä on olla avoin kohtaamispaikka kenelle tahansa, jolloin on myös tärkeää, että paikalla on aina tarpeeksi henkilökuntaa kohtaamaan kävijät.

 

Yllättävissä poissaoloissa arvioidaan sovittujen retkien perumista tai Olkkarin kiinni laittamista. Mikäli toimintaan on sidottuna rahaa (esim. ennakkoon maksetut matkustuskulut), pyritään sijoittamaan nämä tapahtumat tärkeysjärjestyksessä etusijalle.

 

Olkkarin tiloissa järjestettävien tilaisuuksien (esim. kokemusasiantuntija tavattavissa) ajaksi ohjaajat valitsevat joukostaan ”kopparin” tilaisuuden ajaksi, jonka tehtävänä on huolehtia Olkkariin tilaisuuden aikana tulevista kävijöistä, jotta heidän on helpompi osallistua ja kokea olonsa kohdatuksi.

 

Kokemusasiantuntijakoordinaattori Merjan työnkuvaa muutetaan päivystystoimintapainotteisemmaksi. Työnkuvaan tulevaisuudessa kuuluu päivystystoiminnassa läsnäolo klo 14 – 16 välisenä aikana.

 

Tämän pöytäkirjan 29:nnen kohdan päätöksistä tiedotetaan Olkkarin medioissa julkisesti painotuksella siihen, että nämä päätökset ovat kaikkien olkkarilaisten eduksi.