ARVOT

Olkkarin toimintaa ohjaavat:

TASA-ARVOISUUS, LEIMAAMATTOMUUS, KÄVIJÄLÄHTÖISYYS, KUULLUKSI TULEMINEN


OLKKARIN MATALAN KYNNYKSEN TOIMINNAN KANTAVIA AJATUKSIA:

♦ Ei tarvitse sitoutua – pyrkii kunnioittamaan kävijöiden voimavaroja ja välttämään vaatimuksia ja suorituspaineita

”Olet tervetullut kohtaamispaikkaan silloin, kun sinulle sopii!” Voit osallistua halusi mukaan toimintaan ja vertaisryhmään. Ne eivät edellytä pitkäaikaista sitoutumista. Sitoutumattomuus ei tarkoita kuitenkaan vastuuttomuutta. Jos olet luvannut järjestää ja tehdä jotakin, teethän asian alusta loppuun asti. Mikäli sinulle tulee este tai voimasi uupuvat, vastuusi on ilmoittaa asiasta ja järjestää joku muu tilallesi.

Tasa-arvo kaikkien kävijöiden kesken – ei ammattimaista hierarkiaa – pyrkii leimaamattomuuteen

”Vaikka puhumme kävijä- tai asiakaslähtöisyydestä yleisen termin mukaan, Olkkarissa ei ketään kutsuta asiakkaiksi vaan olkkarissa kävijöiksi, olkkarilaisiksi, aktiiveiksi tai kokemusasiantuntijoiksi. Olkkarissa ei kysytä diagnooseja tai millaisilla motiiveilla/taustoista joku tulee Olkkariin. Korostamme sen sijaan tasavertaisuutta kaikkien ihmisten kesken. Haluamme tarjota foorumin toimia mielen hyvinvoinnin ja päihdeasioiden hyväksi – vaikuttaa – osallistua – löytää yhteyttä toisiin.”

”Olkkarissa pyritään pois ammattilainen auttaja – autettava – ajatuksesta. Jokainen on yhteisvastuullinen toimija ja oman elämänsä paras edistäjä. Jokaisen oman autonomian kunnioitus nostaa itsearvostusta ja edistää hyvinvointia. Myös työntekijää tulee kunnioittaa Olkkarin arvojen mukaisesti. Olkkarin työntekijöistä suurin osa on kokemusasiantuntijoita, jotka lähestyvät kävijöitä vertaisuuden kautta, Työntekijöitä ei saa kuormittaa ja esittää vaatimuksia.”

 Kävijälähtöisyys – Osallisuus – Mahdollisuus tulla kuulluksi – määritellä itse omia tarpeitaan, mielenkiinnon kohteitaan ja löytää omia taitoja.

Vertaisuus –  Vertaisuudessa on voimaa! Oma tarina tulee hyväksyttäväksi osaksi elämää ja antaa toivoa selviämisestä erilaisista elämäntilanteista.

Kokemusasiantuntijuus – Kokemustiedon ylläpito yhteiskunnassa 

”Kokemustieto on väkevää tietoa, joka koskettaa, muuttaa asenteita ja ihmisiä”

”Kokemusasiantuntijatoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka tukee ja edistää toipumista ja kuntoutumista.”

Tilan viihtyvyys – Annamme tiloilla viestin kävijöiden arvostuksesta –  Innostaa toimimaan.