Arvomme ovat:
Arvomme ovat:

Tasa-arvoisuus

Leimaamattomuus

Kävijälähtöisyys

Kuulluksi tuleminen

KAIKILLE AVOIN MATALAN KYNNYKSEN KOHTAAMISPAIKKA SEINÄJOELLA, MIELEN HYVINVOINNISTA JA PÄIHTEETTÖMÄSTÄ ELÄMÄSTÄ KIINNOSTUNEILLE.

Tilaa viikkokirjeemme ja saat jäsenlehden!

Ajankohtaista

Ryhmät korona-aikana
Karaoke ja noin viisi henkeä ylittävät ryhmät jäävät toistaiseksi tauolle ainakin lokakuun loppuun saakka. Päivitämme Facebook- ja kotisivujamme tilanteen muuttuessa. Suosittelemme Olkkarilla maskien käyttöä ja...
Lue lisää "Ryhmät korona-aikana"
OCD-ryhmä
OCD-vertaistukiryhmä kokoontuu Olkkarilla klo 12-14 kahtena maanantaina 5.10. ja 19.10. Ryhmää ohjaa Minna. Tämän jälkeen ryhmä jatkaa seuraavan kerran tammikuussa 2021
Lue lisää "OCD-ryhmä"
Uuden hallituksen kokoonpano
Tiistaina Kokemus- ja vertaistoimijat ry:n syyskokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Kiitos kaikille mukana olleille yhdistyksen jäsenille, jotka käyttivät äänivaltaansa. Uusina jäseninä hallitukseen äänestettiin Pasi Wallius,...
Lue lisää "Uuden hallituksen kokoonpano"
Kokemusasiantuntijan vastaanotto
Kokemusasiantuntijan vastaanotolla sinulla on mahdollisuus vertaistukeen ja neuvontaan. Vastaanotolla sinua kuuntelee koulutettu kokemusasiantuntija, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista, joko niistä toipuneena tai läheisen...
Lue lisää "Kokemusasiantuntijan vastaanotto"

Yhdistyksen tarkoitus

Kokemus ja vertaistoimijat ry:n tarkoituksena on edistää mielen hyvinvointia ja tukea päihteettömän elämän mahdollisuuksia. Yhdistys toimii matalan kynnyksen periaatteella, jossa arvoina ovat tasa-arvoisuus, leimaamattomuus, asiakaslähtöisyys ja kuulluksi tuleminen. Yhdistys haluaa tukea vertaisuutta mahdollistaen vertaisryhmien syntymisen sekä ylläpitää koulutettujen kokemusasiantuntijoiden työskentelyä kentällä. Yhdistys haluaa myös vahvistaa yhteiskunnan palveluissa käyttäjien asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä lisätä ymmärrystä erityisryhmiä kohtaan ja vähentää leimaamista. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 66 jäsentä.